Na terenach silnie zurbanizowanych, z gęstą siecią wodociągów i kanalizacji, liniami energetycznymi, gdzie wykorzystanie tradycyjnych metod wykopu jest niemożliwe ze względu na istniejącą zabudowę oferujemy Państwu zastosowanie najnowszych technologii bezwykopowych.

Przewierty sterowane

Image

Sterowane przewierty horyzontalne (HDD – Horizontal Directional Drilling)

– to nowoczesna technologia bezwykopowa polegająca na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych w celu szybkiego, przyjaznego dla środowiska i oszczędnego pokonywania takich przeszkód jak drogi, rzeki, torowiska, tereny zielone.

Przewierty horyzontalne odbywają się z powierzchni ziemi bez potrzeby wykonywania wykopu. Wywierca się otwór pomiędzy punktami: początkowym i końcowym zgodnie z zadanym profilem i wciąga się do niego rury.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria wykonanego przewiertu i położenie punktu wejścia i wyjścia niemal idealnie pokrywają się z zaprojektowaną wcześniej trasą przewiertu.

Przewiert HDD to metoda wykorzystywana do montażu rur, dla poniżej wymienionych sieci:

 • teletechniczne
 • energetyczne
 • gazowe
 • wodociągowe

Image

Przeciski pneumatyczne

Image

Przeciski pod różnego rodzaju przeszkodami naziemnymi (tory kolejowe, drogi, chodniki, rzeki) na potrzeby infrastruktur:

 • energetycznej
 • telekomunikacyjnej
 • wodociągowej
 • kanalizacyjnej
 • ciepłowniczej
 • gazowej


Technologia ta do minimum ogranicza koszty związane z naprawą nawierzchni,
jest to metoda bezwykopowa, szybka i bezpieczna.

Posiadamy 2 maszyny do przecisków Hercupneumatic HP 95 oraz HP 135.

Usługi teletechniczne i energetyczne

Image


Nasza firma wykonuje również różnego rodzaju usługi z zakresu teletechnicznego oraz energetycznego.

Usługi teletechniczne i energetyczne

 • budowa sieci światłowodowej
 • budowa sieci teletechnicznej
 • gazowe
 • budowa sieci energetycznej niskiego/średniego napięcia

Image

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image