Wiadomość
Telefon

Profesjonalne przewierty sterowane są nowoczesną technologią bezwykopową wykorzystywaną w inwestycjach budowlanych związanych z tworzeniem różnego rodzaju instalacji przesyłowych. Stosując przewierty kontrolowane, inwestor może w bezpieczny i sprawny sposób położyć instalację z ominięciem przeszkód naziemnych i podziemnych występujących na danym terenie. Jako firma Przewierty Sterowane dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy z pomocą nowoczesnego sprzętu są w stanie fachowo przeprowadzić prace budowlane z tego zakresu. Realizowane przez nas przewierty kontrolowane horyzontalne stanowią sprawdzoną metodę na szybkie, opłacalne i mało inwazyjne przygotowanie rurociągów pod ułożenie instalacji przesyłowych. 

Image

Przewierty sterowane – na czym polegają?

Co należy rozumieć przez przewiert sterowany horyzontalny HDD (z ang. Horizontal Directional Drilling)? Sedno tej nowoczesnej technologii bezwykopowej zawiera się w wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych umożliwiających montaż specjalnego rurociągu, w którym następnie będzie rozciągnięta planowana instalacja przesyłowa. Co istotne, przewiert sterowany pozwala na pokonanie różnych przeszkód charakterystycznych dla danego terenu – wśród nich mogą znajdować się m.in. drogi, cieki wodne, wały przeciwpowodziowe, a także różnego rodzaju infrastruktura funkcjonująca zarówno nad, jak i pod powierzchnią gruntu.

Jedną z fundamentalnych zalet, jakimi cechują się przewierty sterowane horyzontalne, jest to, że odbywają się z powierzchni ziemi i nie wiążą się z koniecznością wykonywania wykopu. W celu stworzenia odwiertu sterowanego wywierca się otwór pomiędzy punktami: początkowym i końcowym zgodnie z zadanym profilem i wciąga się do niego rury. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria wykonanego przewiertu oraz położenie punktu wejścia i wyjścia niemal idealnie pokrywają się z zaprojektowaną wcześniej trasą przewiertu.

Przewiert sterowany – gdzie znajduje zastosowanie?

Horyzontalne przewierty kontrolowane są technologią wykorzystywaną w przypadku inwestycji budowlanych wykonywanych na obszarach, gdzie wykorzystanie tradycyjnych metod wykopu jest utrudnione, nieopłacalne lub niemożliwe ze względu m.in. na istniejącą zabudowę. Przewierty sterowane są sprawdzonym rozwiązaniem m.in. na terenach:

 • silnie zurbanizowanych,
 • chronionych,
 • na których występują trakty komunikacyjne, takie jak np. drogi czy torowiska,
 • na których znajdują się cieki wodne.

Przewiert sterowany HDD to metoda wykorzystywana do montażu rur m.in. do sieci:

 • teletechnicznych,
 • energetycznych,
 • gazowych,
 • wodociągowych.

Przewierty sterowane i inne usługi

Nasze usługi kierujemy do osób, które interesują przewierty kontrolowane pod drogami, rzeką czy torami. Określający nasze przewierty sterowane cennik jest ustalany indywidualnie z klientem. Zachęcamy także do zapoznania się pozostałą częścią naszej oferty, w której znajdują się:

 • przeciski sterowane,
 • usługi teletechniczne i energetyczne,
 • usługi koparkami.

Image

Image

Mamy duże doświadczenie w zakresie realizacji usług wykorzystujących technologie bezwykopowe, takie jak przewierty sterowane oraz przeciski sterowane. Za ich pomocą możliwe jest położenie różnych instalacji przesyłowych w szybki i bezpieczny sposób, który pozwala zachować istniejącą na danym obszarze infrastrukturę w nienaruszonym stanie. Realizowane przez nas pneumatyczne przeciski sterowane stanowią optymalne rozwiązanie w przypadku terenów m.in. silnie zurbanizowanych czy chronionych.

Przeciski sterowane – sprawdzona technologia bezwykopowa

Wiele inwestycji budowlanych jest realizowanych na obszarach, gdzie wykorzystanie tradycyjnych technik wykopowych byłoby problematyczne. W takich sytuacjach atrakcyjną alternatywą są przeciski sterowane hydrauliczne, dzięki którym osiągalne okazuje się położenie instalacji bez ryzyka uszkodzenia istniejącej zabudowy. Przeciski pneumatyczne są technologią umożliwiającą ominięcie wielu przeszkód naziemnych, w tym m.in.:

 • torów kolejowych,
 • dróg,
 • chodników,
 • rzek i innych cieków wodnych.

Przeciski pneumatyczne eliminują konieczność wykonywania wykopu wzdłuż instalacji, co pozwala ograniczyć ingerencję w teren, pod którym ma przebiegać instalacja. Do tego, aby wykonać przeciski sterowane, potrzebne jest jedynie przygotowanie wykopu startowego oraz końcowego.

Profesjonalne przeciski pneumatyczne typu kret

Przeciski sterowane pneumatyczne polegają na tym, że przez grunt przeprowadzany jest przebijak pneumatyczny, czyli tzw. kret. W czasie, gdy grunt jest przebijany, kret równocześnie wciąga rury przeznaczone do danej instalacji. Jako firma Przewierty Sterowane jesteśmy w stanie zagwarantować klientom profesjonalne wykonanie przecisków pneumatycznych, gdyż:

 • dysponujemy specjalistycznym sprzętem w postaci dwóch maszyny do przecisków: Hercupneumatic HP 95 oraz HP 135,
 • posiadamy doświadczony zespół fachowców z odpowiednimi uprawnieniami.

Przeciski pneumatyczne – jakie instalacje można dzięki nim wykonać?

Pneumatyczne przeciski sterowane znajdują zastosowanie w przypadku inwestycji mających na celu przeprowadzenie różnego rodzaju sieci przesyłowych pod naziemnymi przeszkodami, takimi jak np. drogi, cieki wodne czy torowiska. Wykorzystuje się je na potrzeby stworzenia m.in. infrastruktury:

 • energetycznej,
 • telekomunikacyjnej,
 • wodociągowej,
 • kanalizacyjnej,
 • ciepłowniczej,
 • gazowej.

Przeciski sterowane pneumatyczne – najważniejsze korzyści

Co sprawia, że przeciski pneumatyczne są tak chętnie wykorzystywaną technologią? Jednym z podstawowych aspektów wpływających na jej popularność jest możliwość skutecznego położenia instalacji przy maksymalnym ograniczeniu kosztów związanych z naprawą nawierzchni. Z uwagi na to, że pneumatyczne przeciski sterowane pozwalają uniknąć zniszczeń na drodze, wyeliminowana zostaje konieczność zamykania traktów komunikacyjnych i reorganizacji ruchu na danym terenie. Dodatkowymi zaletami tej technologii, poza niską inwazyjnością oraz szybkością realizowanych prac, jest jej bezpieczeństwo oraz dokładność.

Image

Usługi teletechniczne i energetyczne

Istotnym obszarem specjalizacji naszej firmy są usługi teletechniczne i energetyczne. Kierujemy je do klientów, którzy poszukują sprawdzonego wykonawcy dysponującego zespołem wykwalifikowanych fachowców z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonując nasze usługi teletechniczne i energetyczne, korzystamy z wysokiej jakości rozwiązań technicznych, dzięki czemu tworzone sieci charakteryzują się niezawodnością i bezpieczeństwem. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Profesjonalne usługi teletechniczne i energetyczne

Jako firma Przewierty Sterowane świadczymy różnorodne usługi teletechniczne i energetyczne. Podejmujemy się zleceń o różnym stopniu skomplikowania z takich obszarów jak m.in.:

 • budowa sieci światłowodowej,
 • budowa sieci teletechnicznej,
 • usługi gazowe,
 • budowa sieci energetycznych niskiego oraz średniego napięcia.

Naszych doświadczonych specjalistów wyróżnia rzetelność i terminowość, dzięki czemu realizowane przez nich prace zapewniają zleceniodawcą pełnię satysfakcji z osiągniętych rezultatów.

Budowa sieci światłowodowej

Świadczone przez nas usługi teletechniczne obejmują m.in. budowę sieci światłowodowych. Za ich sprawą możliwy jest szybszy przesył danych w obiekcie, a także zwiększenie bezpieczeństwa i jakości transmitowanego sygnału. Na współpracę z nami w tym obszarze decydują się nie tylko klienci indywidualni i różnej wielkości przedsiębiorstwa, ale także np. organy administracji publicznej. Decydując się na nasze usługi teletechniczne, klient zapewnia sobie profesjonalne wykonanie sieci światłowodowej, a w konsekwencji bezpieczne i stabilne łącze umożliwiające bardzo sprawną transmisję danych.

Budowa sieci teletechnicznej

Profesjonalnie zaprojektowane i zamontowane instalacje o charakterze teletechnicznym mogą pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność danego obiektu. Klienci korzystający z naszych usług teletechnicznych mogą zapewnić sobie fachową realizację takich przedsięwzięć, jak wykonanie m.in. instalacji alarmowej wraz z monitoringiem wizyjnym CCTV czy systemu okablowania strukturalnego.

Usługi gazowe

W ramach realizowanych przez nas usług z tego segmentu m.in.: wykonujemy okresowe badania szczelności instalacji gazowych, a także tworzymy przyłącza i instalacje gazowe.

Budowa sieci energetycznej niskiego oraz średniego napięcia

Oferujemy usługi skupiające się na budowie sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia. Utworzeniem sieci niskiego napięcia są zwykle zainteresowani klienci indywidualni, natomiast zaprojektowaniem i wykonaniem sieci średniego napięcia – fabryki i inne zakłady pracy.

Przewierty Sterowane to rzetelna firma, która ma za sobą wiele udanych realizacji. Wykonujemy przewierty sterowane, przeciski sterowane oraz wiele innego rodzaju usług. Prace realizowane są z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa przez odpowiednio przeszkolony, doświadczony zespół. Korzystamy z fachowego sprzętu, dlatego nasze usługi wykonywane są w pełni profesjonalnie.

Zapraszamy do kontaktu.

Usługi koparkami

W obrębie naszych specjalizacji znajdują się nie tylko technologie bezwykopowe, takie jak przewierty sterowane czy przeciski pneumatyczne, ale także usługi koparkami. Zapewniamy naszym klientom profesjonalne wsparcie przy ich inwestycjach budowlanych, realizując szeroką gamę prac ziemnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Doświadczony zespół specjalistów firmy Przewierty Sterowane gwarantuje fachowe przeprowadzenie prac budowlanych zarówno w przypadku niedużych przedsięwzięć, jak i większych inwestycji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług koparkami.

Image

Profesjonalne usługi koparkami – cenne wsparcie w realizacji inwestycji budowlanej

Usługi koparkami w wykonaniu firmy Przewierty Sterowane to sprawdzony sposób na profesjonalną realizację prac ziemnych przy różnego rodzaju inwestycjach budowlanych. Z naszej oferty chętnie korzystają inwestorzy prowadzący niewielkie budowy związane m.in. tworzeniem wykopów pod przyłącza gazowe lub kanalizację. Proponowane przez nas koparki na wynajem mogą posłużyć także do wykopania fundamentów pod nowy dom, wybrania ziemi na podjeździe czy wyrównywania terenu.

Na nasze usługi koparkami decydują się także klienci zainteresowani profesjonalnym wykonaniem różnego rodzaju prac demontażowych oraz porządkowych. Korzystając z proponowanego przez firmę Przewierty Sterowane sprzętu, można przeprowadzić bezpieczną rozbiórkę budynków, a także dokonać sprawnego usunięcia śniegu czy wyrwania drzew.

Kto jeszcze może być zainteresowany naszymi usługami koparkami? Z oferty firmy Przewierty Sterowane korzystają także podmioty prowadzące większe inwestycje i potrzebujące wsparcia w obszarze m.in.: wybierania gruntu pod duże obiekty, takie jak hale produkcyjne czy biurowce. Nasze fachowe usługi koparkami okazują się przydatne także przy np. budowie dróg i innego rodzaju traktów komunikacyjnych.

Usługi koparkami realizowane z użyciem nowoczesnego sprzętu

Jako firma Przewierty Sterowane oferujemy naszym klientom profesjonalne usługi koparkami realizowane z wykorzystaniem różnego rodzaju pojazdów. Inwestorzy mogą powierzyć naszym wykwalifikowanym specjalistom wykonanie prac wymagających obsługi m.in.: koparko-ładowarki lub minikoparki. Warto przy tym zaznaczyć, że fachowcy firmy Przewierty Sterowane świadczącej usługi koparkami posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia do posługiwania się tymi maszynami. Nowoczesny sprzęt oraz umiejętności naszych pracowników sprawiają, że prace wykonywane są rzetelnie i terminowo.

Zapraszamy do kontaktu.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image